Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Agies5MartyresΣτις 5 Απριλίου εορτάζεται στο νησί μας η μνήμη των αγίων Πέντε Παρθένων γυναικών, που γεννήθηκαν στη Λέσβο και αγίασαν το νησί μας και αυτές με το μαρτυρικό τους αίμα.
Τα ονόματά τους δεν είναι γνωστά, όπως και ο χρόνος του μαρτυρικού θανάτου.
Στον Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου υπάρχουν οι στίχοι:
«Αί άγιοι πέντε κόραι αι από Λέσβου ξίφει τελειούνται.
Αθληφόρους τίθησι Λεσβίας κόρας
μίαν, δύο, τρεις, τέσσερας, πέντε ξίφος».
Ότι κατάγονται από τη Λέσβο και μαρτύρησαν στη Λέσβο δεν υπάρχει αμφιβολία.
Το ομαδικό μαρτύριο και η έλλειψη σχετικών πληροφοριών μας κάνουν να δεχθούμε ότι σε πολύ παλαιά εποχή έζησαν και μαρτύρησαν.
Υπάρχει η παράδοση ότι κατοικούσαν στο Γαβαθά της περιφερείας Αντίσσης. Επίσης ότι κάπου εκεί στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, στον Όρδυμνο, υπήρχε μοναστήρι «των αγίων Πέντε», ότι περί το 1331 ήκμασε η Μονή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, της αγίας Θεοφανούς, των αγίων Πέντε και του Σωτήρος Χριστού, «αι επί του Ορδύμνου κείμεναι». Επίσης στην Κοινότητα Πτερούντας υπάρχει παλαιό εξωκκλήσιο των Πέντε.
 
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Η Λέσβος πάσα σκίρτα και χόρευε
επί τη μνήμη των αθληφόρων.
Πέντε γαρ ούσαι τας αισθήσεις αγιάζουσι
τω καιρώ της εγκρατείας.
Ταις αυτών ικεσίαις,
Χριστέ ο Θεός,
σώσον τας ψυχάς ημών.

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ