Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

DSCN2417Χθές, Πέμπτη παραμονή του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου του θαυματουργού, έ­γι­ναν με κά­θε εκ­κ­λη­σι­α­στι­κή λα­μπρό­τη­τα τά θυ­ρα­νοί­ξι­α του νέ­ου περικαλ­λούς παρεκκλησίου, στο Νέο Οίτυλο Μάνης.
Το απόγευμα τε­λέ­σθη­κε η Α­κο­λου­θί­α των θυρανοιξίων μετά του Εσπερινού της εορτής Του Αγίου, από τον αρχιμ. και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης, π. Συμεών Λαμπρινάκο, όπου  ρά­ντι­σε με αγι­α­σμό ολό­κλη­ρο τον Να­ό, την εφέ­στι­ο εικό­να και τα και­νούρ­γι­α ιε­ρά σκεύ­η ό­πως επι­βάλ­λει η εκ­κ­λη­σι­α­στι­κή τά­ξη. Αμέ­σως α­νοί­χτη­καν οι θύ­ρες τού Να­ού και ει­σήλ­θαν οι ιερείς ακολουθούμενοι απο τους πιστούς.


Το πρωί της εορτής, ετέλεσε την Θεία λειτουργία ο Πρωτοπρεσβύτερος και εφημέριος της ενορίας π. Σταύρος Βλαστέλλης.
Πλή­θη πι­στών ε­νο­ρί­τες αλ­λά και χρι­στι­α­νοί α­πό τις γει­το­νι­κές ε­νο­ρί­ες εί­χαν συρ­ρεύ­σει α­πό πο­λύ νω­ρίς.
Αδελ­φοί μου,
Α­πό τα βά­θη της καρ­δι­άς μου εύ­χο­μαι ο Πα­ντο­δύ­να­μος Κύ­ρι­ος με τις πρε­σβεί­ες του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου του θαυματουργού, να δι­α­φυ­λάτ­τει ά­σει­στο τον Ιερό τού­το Να­ό. Να τον α­να­δεί­ξει κέ­ντρο της πνευ­μα­τι­κής ζω­ής της Ε­νο­ρί­ας. Να τον καταστή­σει λι­μά­νι πνευ­μα­τι­κό και α­γι­α­στή­ρι­ο ψυ­χών. Α­μήν.»

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ