Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο

Κάθε ημέρα η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος εις τον Αρχάγγελον Μιχαήλ Ταξιάρχη Μανταμάδου: 18:00 μ.μ.
Κάθε απόγευμα η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου: 19:00 μ.μ.

dihoristiko

Εὐχή εἰς κεκοιμημένους
Ὁ ὤν καί προών καί διαμένων εἰς τούς αἰῶνας Κύριε, ὁ ὑπό πάσης κτίσεως νοητῆς δοξαζόμενος, ὁ εὐδοκήσας παρά τῆς ἀνθρωπίνης εὐτελείας εὐχάς καί θυμιάματα προσφέρεσθαί σου τῷ παναγίῳ ὀνόματι· μνήσθητι ὁ Θεός ἡμῶν, καί λύτρωσαι αὐτόν τῆς δυσώσους ἁμαρτίας, εὐωδίᾳ τῆς σῆς ἀγαθότητος, καί ἐλέους καί φιλανθρωπίας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως καταξιώσας.
Σόν γάρ ἐστί τό κράτος, καί ἡ Βασιλεία ἡ ἀτελεύτητος, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Δώστε μας τα ονόματα υπέρ υγείας και υπερ αναπαύσεως των δούλων μέσω μηνύματος ή μεσω του τσατ,για να τα μνημονεύουμε κατά την τέλεσιν της Θείας λειτουργίας.

dihoristiko

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ

Κάθε Τρίτη απόγευμα τελείται στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών  ο Παρακλητικός Κανών των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων της Λέσβου, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης. Κάθε Πέμπτη εις τον Αρχιστράτηγον Ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάδου, και κάθε Παρασκευή εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυραν Παρασκευήν.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ μετά των Χαιρετισμών Της Θεοτόκου

Κάθε απόγευμα και περί ώρας 20:00 στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών τελείται η ακολουθία του  Αποδείπνου

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ